Wijs mensen de weg naar (begeleiding bij) een gezonde leefstijl

Minder dan 1% van het Nederlandse zorgbudget (ruim 100 miljard euro per jaar) is bedoeld voor preventie (500 miljoen euro).

Dat is absoluut niet genoeg om Nederlanders gezonder te laten worden en gezond te laten blijven. Het tv-programma Een Vandaag besteedde hier op zaterdag 10 juli terecht aandacht aan.

Toch merk ik dat cliënten en verwijzers vaak nog redelijk onbekend zijn met de leefstijlprogramma’s die er al zijn: de gecombineerde leefstijlinterventies (gli) zoals CooL en Slimmer. En zoals het spreekwoord zegt: onbekend maakt onbemind, waardoor er naar mijn idee zeer regelmatig niet doorverwezen wordt, terwijl mensen hier wel bij gebaat zouden zijn.

Geef meer mensen de mogelijkheid om kennis te maken met de leefstijlcoach. Informeer vrouwen en mannen dat de leefstijlcoach bestaat en dat er erkende, effectieve leefstijlprogramma’s bestaan waarin de leefstijlcoach begeleiding biedt om gezonder te leven. Twijfel je, benoem de mogelijkheid toch! Dan pas kunnen mensen erover nadenken en bewust een keuze maken of ze al dan niet mee willen doen. De leefstijlprogramma’s (gli’s) worden – mits er een medische indicatie is – zelfs volledig vergoed door de basisverzekering!

Er zijn ook mensen die wellicht (nog) niet binnen de specifieke criteria van het leefstijlprogramma passen, maar die wel toe zijn aan een blijvend gezondere leefstijl. Voor hen kan leefstijlcoaching ook uitkomst bieden, alleen (nog) niet vanuit de basisverzekering. Ook dan vind ik het belangrijk dat deze mensen weten dat de mogelijkheid bestaat. Zodat zij zelf de afweging kunnen maken of zij geld, tijd en energie over hebben voor het werken aan een gezonde leefstijl met behulp van een professional.

Werken aan een gezonde leefstijl levert gezondheidsvoordelen op en voorkomt ernstige gezondheidsschade in de toekomst. Dat gun ik iedereen, jij toch ook?

Item Een Vandaag

Wil je meer weten? Neem contact met me op of kijk op www.stappeninleefstijl.nl

MW/ 12-07-2021