Huisartsen, praktijkondersteuners en medisch specialisten kunnen patiënten verwijzen voor een leefstijlprogramma zoals Coaching op Leefstijl (CooL). Dit is een Gecombineerde Leefstijlinterventie die vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Van leefstijladvies naar leefstijlcoaching

U ziet in de spreekkamer veel patiënten met klachten die te maken hebben met hun leefstijl. Het geven van leefstijladviezen op het gebied van voeding, roken, alcohol, slaap, stress, ontspanning en bewegen is zinvol. Mensen worden zich (weer) bewust van het belang om gezonder te gaan leven. Het in de praktijk toepassen van de adviezen, is voor veel mensen moeilijk. Vaak is het al (te) moeilijk om te beginnen, nog vaker om het vol te houden. De stap van leefstijladvies naar leefstijlcoaching biedt de mogelijkheid om bewustwording om te zetten naar gezond gedrag.

“Gedrag is wat een mens doet, niet wat hij denkt, doet of gelooft.”

Emily Dickinson

Leefstijlcoaching

Als leefstijlcoach kan ik mensen helpen om hun gedrag te veranderen naar een duurzaam gezondere leefstijl, die past in hun dagelijks leven. Hierdoor is de gedragsverandering beter vol te houden en leeft iemand langer en gezonder. Bovendien heeft de gezonde leefstijl een positief effect op de rest van het gezin en de sociale omgeving. Voor mijn manier van werken, kijk op Leefstijlcoaching.
Ik werk in de stad Utrecht e.o. en in de regio Geldermalsen.

De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI): CooL

Leefstijlcoaching is opgenomen in de basisverzekering als gecombineerde leefstijlinterventie (GLI).
Eén van de GLI-programma’s is CooL (Coaching op Leefstijl).
CooL is een leefstijlprogramma van twee jaar, waarbij deelnemers werken aan het verminderen van hun overgewicht door hun leefstijl te verbeteren. Hierbij worden ze begeleid door een geregistreerd leefstijlcoach. Ook ik ben geregistreerd leefstijlcoach en ik beschik over de licentie om het CooL-programma uit te voeren. Ik heb contracten met diverse zorgverzekeraars. Voor de regio Geldermalsen heb ik een overeenkomst met Zorggroep Gelders Rivierenland. In Leidsche Rijn ben ik ook aangesloten bij de regionale zorggroep via Julius Gezondheidscentra. Ik heb voor de cliënten in Utrecht-Stad een contract met Sterkz.org. Ook heb ik een contract met Menzis, VGZ & CZ en alle labels die hieronder vallen. Zilveren Kruis vergoedt ook 100% van het CooL-programma. Per deelnemer regel ik hiervoor de benodigde toestemming.

Ik begeleid op dit moment 14 CooL-groepen, de eerste 2 groepen zijn klaar met het programma, de 16e groep is onlangs gestart. Nieuw in Geldermalsen is de start met de GLI Beweegkuur, dit doen Fysioteam ART, dietistenpraktijk Eet en Leef en Stappen in Leefstijl samen. Nieuwe groepen op gebied van GLI/ leefstijl:

Op 11 december 2023 in Utrecht-Stad (Lunetten) op maandag van 16.15 – 17.45 uur
Op 2 februari 2024 in Utrecht – Leidsche Rijn op vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur

Begin 2024 in Geldermalsen de GLI Beweegkuur i.s.m. Fysioteam ART en de dietistenpraktijk Eet en Leef
Op 4 december 2024 SmartSize in Utrecht-Stad i.s.m. FysioFit en Bartholomeus Gasthuis/ Salus Wellnesshuys

Cliënten kunnen zich via het contactformulier aanmelden voor mijn wachtlijst.

Nieuw: CooL & medicatie tegen obesitas (Saxenda en Mysimba)

Er is momenteel veel vraag naar de GLI door mensen die willen starten met obesitas medicatie (Saxenda, met de werkzame stof Liraglutide). Saxenda wordt sinds 1 april 2022 onder strikte voorwaarden vergoed uit de basisverzekering. De verwachting is dat Mysimba (combinatie van naltrexon en bupropion) later dit jaar in het basispakket wordt opgenomen. Een voorwaarde voor het gebruiken van de medicatie is de combinatie van medicatie met een gecombineerde leefstijlinterventie (zoals CooL). Sinds 1 juli mag pas na 1 jaar GLI gestart worden met Saxenda om voor vergoeding van de medicatie in aanmerking te komen.

De motivatie van de deelnemer om 2 jaar een erkend leefstijlprogramma te volgen, is – naast de medische criteria – een belangrijk criterium om mee te kunnen doen met CooL. Dit is dan ook een onderwerp wat altijd aan bod komt in het intakegesprek. Mocht iemand onvoldoende gemotiveerd zijn, dan kan de deelnemer op dat moment (nog) niet meedoen.

Mocht u het prettig vinden om te overleggen over de GLI of de GLI in combinatie met medicatie, dan is dat natuurlijk altijd mogelijk!

Criteria voor deelname

Voor CooL is een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist. De criteria voor CooL zijn:

  • 18 jaar of ouder
    EN
  • overgewicht (BMI tussen 25 en 30) en daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten of overgewicht met slaapapneu of artrose
    OF
  • ernstig overgewicht (BMI > 30).

Bovendien moet de deelnemer voldoende gemotiveerd zijn. Deze motivatiecheck wordt uitgebreid gedaan door de leefstijlcoach.

Waarom verwijzen naar CooL?

Het CooL-leefstijlprogramma is een aanvulling op de aandacht en de zorg voor leefstijl in de huisartsenpraktijk. Van behandeling & leefstijladvies naar behandeling, advies & leefstijlcoaching. Voor de patiënt zie ik CooL als een mooie kans om intensief, langdurig en op effectieve wijze te werken aan een duurzame leefstijlverandering. Hierdoor is een gezonder leven met minder gezondheidsrisico’s mogelijk. Naast CooL blijft de behandeling en begeleiding in de huisartsenpraktijk doorgaan, net als bijvoorbeeld de behandeling van de fysiotherapeut en de diëtist.

Kosten en deelname aan het CooL-leefstijlprogramma

De deelnemer kan kosteloos deelnemen aan het leefstijltraject. Het wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering en heeft geen invloed op het eigen risico. Hoewel kosteloos, is deelname niet vrijblijvend. Er wordt van de deelnemer verwacht dat zij/ hij alle sessies aanwezig is en ook tussen de sessies actief aan de slag gaat met de zelf geformuleerde verbeterstappen. Er zijn zowel groepssessies als individuele sessies gedurende het 2 jaar durende programma.

Waarom 2 jaar en in groepsverband?

Twee jaar klinkt lang. In de praktijk zijn deelnemers vaak echter al jarenlang bezig met het krijgen van een gezonder gewicht en een gezondere leefstijl. Doordat het programma is opgedeeld in een intensief basisprogramma van 8 maanden dat gericht is op gedragsverandering en een (minder intensief) onderhoudsprogramma van 16 maanden dat gericht is op gedragsbehoud en terugvalpreventie, zijn deelnemers hiertoe zeker te motiveren. Dit geldt ook voor de groepsbijeenkomsten. Sommige deelnemers schrikken hier in eerste instantie wat voor terug. Echter omdat het een vaste groep is met een vaste coach, is veiligheid gewaarborgd en bovendien leren deelnemers van elkaar, ze steunen en motiveren elkaar.

Meer informatie

Als uw patiënt baat zou kunnen hebben bij CooL, maar nog vragen of wat bedenkingen heeft, dan ben ik altijd bereid om een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek te plannen waarna uw patiënt weloverwogen tot een besluit kan komen. Ook als u als verwijzer vragen heeft, dan maak ik graag tijd om meer informatie te geven over de mogelijkheden van CooL voor uw patiënten. Neem dus gerust contact op. Een compacte brochure over CooL vindt u hier. Op de pagina CooL-GLI is patiënteninformatie over CooL te vinden (brochure CooL-Utrecht, brochure CooL-West Betuwe).

Individuele leefstijlcoaching

Als iemand niet in aanmerking komt voor CooL of liever niet deelneemt aan een GLI, maar wel wil werken aan een gezonde leefstijl, dan kan individuele leefstijlcoaching heel geschikt zijn. De deelnemer betaalt de kosten dan zelf. Soms is de werkgever bereid (een deel van) de kosten te vergoeden.

Leefstijlprogramma Salus SMART Size (Utrecht)

Is de gecombineerde leefstijlinterventie nog niet nodig, maar werken aan leefstijlverandering welkom, dan kan het SMART Size programma geschikt zijn voor uw patiënt. Het programma duurt 6 maanden en is bedoeld voor mensen met overgewicht die baat hebben bij gezonder eten, meer bewegen & duurzame gedragsverandering op gebied van hun leefstijl. Naast individuele leefstijlcoaching en een interactieve website worden er ook 3 gezonde kookworkshops georganiseerd. Het programma is ontwikkeld door de VU Amsterdam. De huidige kosten voor de deelnemer: 30 euro per maand. De eerste deelnemers hebben het traject afgerond met mooie resultaten. De tweede groep is onlangs van start gegaan met het programma. Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden via de website van Salus. Meer weten? Lees de brochure voor professionals.

Runningtherapie

Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van de rustige duurloop bij mensen met mentale klachten. Een lichamelijke aanpak van de mentale klachten die iemand ervaart. Bewegen heeft een positieve uitwerking op hoe iemand zich voelt.

Bij runningtherapie gaat het – net als bij leefstijlcoaching – om het werken aan duurzame gedragsverandering. Hardlopen is de interventie die wordt ingezet om te werken aan de doelen die de deelnemer wil bereiken. Bijvoorbeeld:

  • meer balans krijgen tussen hoofd en lichaam
  • een betere gemoedstoestand bereiken (bijvoorbeeld: minder somber of zelfverzekerder)
  • signalen van stress herkennen en leren om te “ontstressen” met bijvoorbeeld hardlopen.

In sommige gevallen wordt runningtherapie (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Ook de werkgever kan bereid zijn om een (deel van) de kosten te betalen. Meer informatie over runningtherapie, kunt u vinden op de pagina Runningtherapie

Contact en/of verwijzen

Wilt u meer weten of wil uw patiënt zich aanmelden voor het CooL-programma, leefstijlcoaching of runningtherapie, dan hoor ik het graag. Bel, mail of vul het contactformulier in. Dit zijn mijn contactgegevens. In de regio Utrecht kunt u de verwijzing ook regelen via ZorgDomein. In Leidsche Rijn loopt de aanmelding via Julius Gezondheidscentra. In de regio Geldermalsen gaat dit via de afspraken van de Zorggroep Gelders Riverenland (Vitalhealth).